POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio Web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se gardan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poda utilizar para navegar— para que o servidor recorde certa información que posteriormente e únicamente o servidor que a implementou leerá. As cookies facilitan a navegación, e a fan mais sinxela, e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa as preferencias determinadas polo Usuario durante a sua visita ó Sitio Web coa finalidade de reconocelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio Web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información recadada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ó Sitio Web, as páxinas visionadas, o tempo que se estivo no Sitio Web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Sen embargo, ningunha cookie permite que esta mesma poda contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. O único xeito de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dé persoalmente esa información ó servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Polo tanto, ás mesmas lles será de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será preciso o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes del tratamento inicial, removible e documentado.

 

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ó ordenador do dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por Benboa para o mellor funcionamento do Sitio Web. A información que se recaba se emplea para mellorar a calidade do Sitio Web e o seu Contido e a sua experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ó Usuario como visitante recorrente do Sitio Web e adaptar o contido para ofrecer contidos que se axusten as suas preferencias.

Cookies de terceros

Son cookies utilizadas e gestionadas por entidades externas que proporcionan a Benboa servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio Web e a experiencia do usuario ó navegar no Sitio Web. Os principais obxetivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de accesos e analizar a información de navegación, é decir, cómo interactúa o Usuario có Sitio Web.

A información que se obtén refírese, por exemplo, ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar ó que a dirección IP dende o que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, el tempo de visita, o navegador que usan, o operador o tipo de dispositivo dende o que se realiza a visita. Esta información se utiliza para mellorar o Sitio Web, e detectar novas necesidades para ofrecer os Usuarios un contido ou servizo de óptima calidade. En todo caso, a información se recompila de forma anónima e se elaboran informes de tendencias do Sitio Web sen identificar a usuarios individuais.

Pode obteren máis información sobre as cookies, a información sobre a privacidade, ou consultar a descrición do tipo de cookies que se utiliza, as suas principais características, período de expiración, etc. no seguinte(s) enlace(s):

Google Analytics
https://developers.google.com/analytics

A(s) entidade(s) encargada(s) do subministro de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, sempre e cando o exixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para ditas entidades.

Cookies de redes sociais

Benboa incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder as mesmas a partir do Sitio Web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacearse no navegador do Usuario. Os titulares de ditas redes sociais dispoñen das suas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das suas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse as mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Unicamente a título informativo se indican a continuación os enlaces nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade y/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Desactivar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode desactivar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se atopen, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir de un navegador de Internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir as instrucións facilitadas polo propio navegador de Internet que esté utilizando. No suposto de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio Web, si bien poderá teer limitada a utilización de algunhas das prestacións do mesmo.

 

ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É preciso que o Usuario lea e esté conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade e de Cookies, así como que acepte o tratamiento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poda proceder ó mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade e de cookies do mesmo.

Benboa reserva o dereito a modificar a sua Política de Privacidade e de Cookies, de acordo a o seu propio criterio, o motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial o doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións de esta Política de Privacidade e de Cookies non serán notificados de forma explícita ó Usuario. Recomendase ó Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar o tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade e de Cookies foi actualizada o día 21 de outubro de 2019 para adaptarse ó Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e a la libre circulación de estos datos (RGPD) e a la Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.