GAL – O formulario coa solicitude foi enviado correctamente. Graciñas!

Lembra que é unha solicitude e debe ser respostada. Se non recibes a nosa resposta, por favor, chama por teléfono.

ESP –  El formulario con la solicitud fue enviado correctamente. Gracias!

Recuerda que es una solicitud y deberá ser respondida. Si no recibes respuesta, por favor contacta por teléfono.

EN – The application form has been sent successfully. Thank you!

Remember that it is a request and must be answered. If you do not receive a reply, please contact us by phone.

 


CONDICIÓNS DA RESERVA

  • As reservas gárdanse un tempo máximo de 10 minutos, de non presentarse, pasarase a informar a seguinte reserva en listaxe de espera.
  • Se estima non chegar dentro dos 10 minutos chame para avisar do atraso. En caso de non notificárnolo, a reserva quedará libre.
  • Por favor, avísenos sempre por TELÉFONO en caso de cancelar a súa reserva.